Blog Archives

Tag Archives: kleine meisjes

Vlijtig Lizje

Read more...

Ze schreef’ een boek, haalde haar typediploma en leerde bridgen in een speciaal klasje op school. Maar nog was het niet genoeg. Ze ging op hockey, dansen en leerde zichzelf fietsen op een eenwieler. Maar nog was het niet genoeg. Read more